Καταστήματα γυναικείων ενδυμάτων

2003-2010

Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Σόλωνα Λιόση