Κατοικία στη Μύκονο

2008 — Ολοκληρωμένο

Αρχική πρόταση σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Σόλωνα Λιόση. Φωτογραφία: Γιώργος Κορδάκης