Κατοικία στο Κορωπί Αττικής

2003 — Ολοκληρωμένο

Φωτογραφία: Παναγιώτης Βουμβάκης