Πρότυπο καταστήματος γυναικείων ρούχων

2008 — Πρόταση

Πρόταση σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Σόλωνα Λιόση