Συγκρότημα 9 κατοικιών στη Βάρη Αττικής

2008 — Υπό κατασκευή

Μελέτη σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Σόλωνα Λιόση